Anunț important pentru agenții economici

Anunț important pentru agenții economici


În  atenţia  agenţilor  economici

În conformitate cu prevederile legale privind desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă

 Primăria Municipiului Dej vă informează :

                Toţi agenţii economici, persoane fizice şi juridice, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Dej au obligaţia de a obţine acordul de funcţionare care se emite de către Primarul Municipiului Dej.

Pentru agenţii economici autorizaţi prelungirea termenului de valabilitate a acordului de funcţionare se face până la data de 31 martie a fiecărui an.

                Încălcarea acestor prevederi constituie contravenţii şi se sancţionează conform prevederilor legale.

                Documentaţia necesară emiterii acordului şi a fişei de valabilitate se depune la camera 12.

                De asemenea, agenții economici care au depus documentațiile sunt invitați să își ridice de la camera 12 acordurile de funcționare și/sau fișele de valabilitate emise.       

               

   PRIMAR ,                                                                       

  ing. Morar Costan