Certificate de urbanism

Număr :   42
Data :   10.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. EXCHIPARE (BRANSAMENT) SUBTERANA CU GAZ
Solicitant :   SĂLĂTIOAN DANIEL-CRISTIAN
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VARGA CATALINA
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   48
Data :   10.02.2009
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE P.A.C. MODIFICARE SARPANTA LA CASÃ D+P, SI TRANSFORMARE PARTIALA POD IN MANSARDA+INST. INTER.
Solicitant :   PAVEL INDREI si MARIA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   FLORILOR
Număr topografic :   1233/1
Valabil :   12
Număr :   40
Data :   10.02.2009
Necesar pentru :   LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE
Solicitant :   POP DAVID IOAN
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VARGA CATALINA
Număr topografic :  
Valabil :  
Număr :   36
Data :   06.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. RETEA AERIANA DE COMUNICATII ELECTRONICE SI TRANSMISII TV+DATE IN CART. MUN. DEJ - CU CARACTER PROVIZORIU
Solicitant :   S.C. IPN MEDIA S.R.L.
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   DIVERSE
Număr topografic :  
Valabil :   24
Număr :   35
Data :   05.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. LUCRARI "REABILITARE SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZAREA DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA"
Solicitant :   S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A.
Localitate :   CLUJ-NAPOCA
Strada clădirii :   DIVERSE
Număr topografic :  
Valabil :   24
Număr :   34
Data :   04.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. LINIE TEHNOLOGICA HRANIRE PASARI
Solicitant :   SEGHETE SORIN-VALENTIN
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   SARATA DE JOS
Număr topografic :   1593/1
Valabil :   24
Număr :   33
Data :   04.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE D.T.A.C. ECHIPARE (BRANSAMENT) CU EN. ELECTRICA
Solicitant :   MUREŞAN SORIN-IULIU
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   TIBLESULUI
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   29
Data :   02.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. INCHIDERE TERSE (LA P si Ms)+INST. INTER., SI SCHIMBARE DESTINATIE IN CAMERE, LA AP. P+MS
Solicitant :   OLAR IOSIF si MARGARETA-LIANA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   B. P. HASDEU
Număr topografic :   2441/1/V
Valabil :   12
Număr :   27
Data :   02.02.2009
Necesar pentru :   AMENAJARE RAMPA DE TRANSFER A DESEURILOR MUNICIPALE , IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI
Solicitant :   SC BRANTNER -VERES SA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VALCELE
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   26
Data :   02.02.2009
Necesar pentru :   PAC PENTRU MODIFICARI INTERIOARE SI MANSARDARE LOCUINTA
Solicitant :   NICULA ALEXANDRU
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   HOREA
Număr topografic :   1097/2/4
Valabil :   12
Număr :   21
Data :   02.02.2009
Necesar pentru :   PARCELARE SI INSTRAINARE IMOBIL
Solicitant :   MATHE MARIA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   SOMCUTULUI
Număr topografic :   CADASTRAL 1673
Valabil :   12
Număr :   22
Data :   02.02.2009
Necesar pentru :   PARCELARE SI INSTRAINARE IMOBIL
Solicitant :   STOICA IOAN
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VAII
Număr topografic :   CADASTRAL 2118
Valabil :   12
Număr :   23
Data :   02.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. ECHIPARE CU EN. ELECTRICA STR. A. MURESANU - SLATINEI (EXTINDERE RETEA+ILUMINAT PUBLIC)
Solicitant :   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   ANDREI MURESANU (SLATINEI)
Număr topografic :  
Valabil :   24
Număr :   24
Data :   02.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. ECHIPARE CU EN. ELECTRICA STR. GH. MANZAT, VICTOR MOTOGNA - GRIVITEI (EXTINDERE RETEA+ILUMINAT PUBLIC)
Solicitant :   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   GH. MANZAT, V. MOTAGNA (GRIVITEI)
Număr topografic :  
Valabil :   24
Număr :   25
Data :   02.02.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. ECHIPARE CU EN. ELECTRICA STR. TIBLESULUI (EXTINDERE RETEA+ILUMINAT PUBLIC)
Solicitant :   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   TIBLESULUI
Număr topografic :  
Valabil :   24