Certificate de urbanism

Număr :   193
Data :   06.05.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE DOC. TEHNICA PENTRU AMPLASARE FIRMA PUBLICITARA PE FATADA BLOCULUI
Solicitant :   S.C. TERMOTEC S.R.L
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   ECATERINA TEODOROIU
Număr topografic :  
Valabil :   6
Număr :   191
Data :   04.05.2009
Necesar pentru :   COMASARE PARCELE
Solicitant :   ROSCA FLAVIU
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   INCZE IANOS
Număr topografic :   779/1/2/3/4, 779/1/2/4/4
Valabil :   12
Număr :   192
Data :   04.05.2009
Necesar pentru :   PARCELARE IMOBIL
Solicitant :   CHIRA DUMITRU
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   DEALUL SF. PETRU - EXTRAVILAN
Număr topografic :   2112
Valabil :   12
Număr :   185
Data :   28.04.2009
Necesar pentru :   MODIFICARE SARPANTA SI INVELITOARE LA CASA PARTER
Solicitant :   MURESAN IOAN ADRIAN
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   N.IORGA
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   186
Data :   28.04.2009
Necesar pentru :   STATIE DE TRANSFER SI PROCESARE ECOLOGICA A DESEURILOR INDUSTRIALE SI MEDICALE.
Solicitant :   SC IF TEHNOLOGII SRL
Localitate :   CLUJ
Strada clădirii :   BISTRITEI
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   187
Data :   28.04.2009
Necesar pentru :   AMENAJARE DEPOZIT ECOLOGIC PENTRU DESEURI INDUSTRIALE NEPERICULOASE IN BAZINELE DE STABILIZARE A NAMOLULUI SCOASE DIN FUNCTIUNE LA STATIA DE EPURARE BIOLOGICA
Solicitant :   SC SOMES SA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   STATIA DE EPURARE
Număr topografic :  
Valabil :   24
Număr :   188
Data :   28.04.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE D.T.A.C. EXTINDERE RETEA STRADALA SI 2 BRANSAMENTE APA
Solicitant :   S.C. MARIANT S.R.L.
Localitate :   CHIUIESTI
Strada clădirii :   LIVIU REBREANU
Număr topografic :  
Valabil :   24
Număr :   189
Data :   28.04.2009
Necesar pentru :   LINIE ELECTRICA AERIANA DE 110 KV, STATIE ELECTRICA DE TRANSFORMARE 110/20 KV-25 MVA
Solicitant :   SC FDFEE ELECTRICE TRANSILVANIA NORD
Localitate :   CLUJ NAPOCA
Strada clădirii :   MUNICIPIUL DEJ
Număr topografic :  
Valabil :   24
Număr :   190
Data :   28.04.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU EXTINDERE CASA DE LOCUIT EXISTENTA - parter ; INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA pentru ORGANIZARE A EXECUTIEI
Solicitant :   BODEA ANA MARIA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   PINTICULUI (OCNA DEJ)
Număr topografic :   343/2
Valabil :   24
Număr :   184
Data :   23.04.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE P.A.C. ECHIPARE (BRANSAMENT) AERIAN CU EN. ELECTRICA
Solicitant :   CÎMPEANU DANIEL-CĂLIN
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   TIBLESULUI
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   184
Data :   23.04.2009
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. ECHIPARE (BRANSAMENT) AERIAN CU EN. ELECTRIC
Solicitant :   CÎMPEANU DANIEL-CĂLIN
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   TIBLESULUI
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   182
Data :   23.04.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE DOC. TEHNICA PENTRU REFACERE SI RECOMPARTIMENTARE CASUTA NR. 2,INSTALATII INTERIOARE,BRANSAMENTE SI RACORDURI UTILITATI(APA,CANAL,CURENT ELECTRIC)
Solicitant :   BALASA DANA LIVIA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   CRINGULUI
Număr topografic :   1408/2/2,1409/2/2
Valabil :   12
Număr :   183
Data :   23.04.2009
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. ECHIPARE (BRANSAMENT) SUBTERAN CU EN. ELECTRIC
Solicitant :   IDRAI VASILE si MARIANA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   SOMCUTULUI (VIILE DEJULUI)
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   177
Data :   21.04.2009
Necesar pentru :   INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU REPARATII LA ACOPERIS; REFACERE SI CONSOLIDARE PERETI ( conform art. 11 din Legea 50/1991 aceste lucrari se pot executa fara autorizatie de construire daca nu se schimba forma si materialul )
Solicitant :   BOGDAN MARGARETA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   DEALUL FLORILOR
Număr topografic :   1192
Valabil :   12
Număr :   181
Data :   21.04.2009
Necesar pentru :   EXTINDERE SI MANSARDARE CASA
Solicitant :   POP MIHAI EMIL
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   HUHUREZ
Număr topografic :  
Valabil :   24