Comunicate, Anunțuri

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data 15 martie 2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului "Modernizare Străzi în Municipiul Dej, județul Cluj".

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, respectiv Devizului general și al indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului "Extindere rețele de apă și canalizare în Municipiul Dej, județul Cluj".

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program prelungit "Lumea Piticilor", Municipiul Dej, Strada Aurora Nr. 3, județul Cluj".

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului "Realizarea și dotarea Grădiniței cu Program prelungit "Junior", Municipiul Dej, Strada Înfrățirii Nr. 30, județul Cluj"

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului "Reabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, Strada Regina Maria Nr. 19, județul Cluj".

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului "Reabilitartea și modernizarea Complexului Sportiv Polivalent Municipiul Dej, județul Cluj".

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului de investiții "Amenajare parcare Parc Balnear Toroc", în valoare estimată de 2.800.000 lei.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Dej pe anul 2017.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a  indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului ”Construire pod peste Valea Jichiș (Salca), pe Strada Slatinei, Municipiul Dej, județul Cluj”.

Dosarele cu materialele prezentate la ordinea de zi pot fi ridicate de către consilieri, începând cu data de 14 martie 2017, ora 15,00 de la Secretariatul Consiliului Local din sediul Primăriei Municipiului Dej – Camera Nr. 15.