Comunicate, Anunțuri

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor, strada Unirii.

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc joi, 16 aprilie 2015, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej.

Raport preliminar al selecției publice de proiecte

Municipiul Dej anunță raportul preliminar al selecției publice de proiecte din data de 25 martie 2015, pentru acordarea de finanțare nerambursabilă Asociațiilor sau Fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej, care desfășoară activități în domeniul sportului şi în domeniul cultural.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 2 aprilie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.   

Lansare proiect

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Dej anunţă lansarea proiectului „CREAREA SI DOTAREA CENTRULUI NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA DEJ”. Contractul a intrat in vigoare in data de 27.02.2015 si a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. Organismul Intermediar pentru Turism este reprezentat de Autoritatea Naţională pentru Turism, prin Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.