Comunicate, Anunțuri

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 8/19357 din 08.08.2007 pentru terenul cu destinația "Extindere la parterul blocului" , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local și al bugetelor activitatilor finantate din venituri proprii, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar - Gestiuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică "Construire sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Avram Iancu corp B, str. Aurora nr. 5, municipiul Dej, județul Cluj", însoțit Raportul de specialitate, întocmit de 40 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Atenționare meteorologică

Primăria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej că Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord, a emis pentru Județul Cluj, atenționarea meteorologică - COD GALBEN, pentru intervalul 17.06.2017, ora 10:00 – 18.06.2017, ora 06:00, fenomenele vizate fiind ploi însemnate cantitativ, cantitățile de apă depășind local 30 l/mp și izolat 50 l/mp.

PV afișare acte normative

Subsemnata Pop Cristina, secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi data mai sus menționată la afișarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Local Dej din data de 24.07. 2017.

Dermatoscopii gratuite la Spitalul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej în colaborare cu Spitalul Municipal Dej anunță desfășurarea unei campanii de dermatoscopii gratuite pentru verificarea alunițelor, în cadrul Spitalului Municipal Dej. Campania se desfășoară în perioada 12 iunie- 30 iunie în zilele de luni și joi, între orele 14:00-16:00, la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Municipal Dej, dr. dermato-venerolog Breazu Daniela. Programări se pot face la telefon 0264/212640 interior 251.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind introducerea in Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Avertizare hidrologică

Primăria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej că Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis pentru Judetul Cluj, atenționarea hidrologică COD GALBEN, pentru intervalul 07.06.2017 ora 14:00 – 09.06.2017 ora 16:00, fenomenele vizate constând în scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, printre bazinele hidrografice afectate găsindu-se și bazinul hidrografic Someș.

Avertizare meteo

Primăria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej că Administraţia Naţională de Meteorologie, a emis pentru Județul Cluj, atenţionarea meteorologică - COD GALBEN, pentru intervalul 07.06.2017, ora 18:00 – 08.06.2017, ora 23:00, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferică ce se va accentua treptat și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie și pe arii restrânse căderi de grindină.