Comunicate, Anunțuri

Ședință CL

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 13 iulie 2017, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ORDINE DE ZI:

Proces verbal afișare acte normative

Subsemnata Pop Cristina, secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi data mai sus menționată, la afișarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Local Dej din data de 30.08. 2017.

Atenționare meteo

Primăria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej că Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Națională de Meteorologie, au emis atenționarea meteorologică COD GALBEN, pentru intervalul 28.06.2017 – 29.06.2017, fenomenele vizate constând în caniculă și disconfort termic. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 33-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși, PE ALOCURI, pragul critic de 80 de unități.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea unor deplasări in străinătate, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre pentru Obținerea acordului de principiu privind înființarea parcului industrial SC MG TEC GRUP SA, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice, Urmărire și Executare Creanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Atenționarea meteorologică Cod galben

Primăria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej că Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, a emis pentru Județul Cluj, atenționarea meteorologică COD GALBEN, pentru intervalul 23.06.2017, ora 13:00 – 24.06.2017, ora 12:00, fenomenele vizate constând în scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE (în special pe râurile din bazinele hidrografice-afluenții mici ai Someșului aferenți sectorului aval S.H. Dej).

Ședință CL

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 29 iunie 2017, ora 15,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ORDINE DE ZI:

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 20 iunie 2017, ora 16,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.