Comunicate, Anunțuri

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii a 6 loturi in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, conform Legii 15/2003 republicata, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Constatarea dreptului de proprietate asupra unor imobile din domeniul privat al Municipiul Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Concert de pricesne duminică la Dej

Primăria Municipiului Dej împreună cu Protopopiatul Ortodox Dej, organizează duminică, 9 aprilie, un Concert de pricesne care marchează Sărbătoarea Floriilor.

Licitație închiriere parcări amenajate

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor (locuri ramase libere dupa licitatii).

Ședință CL

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 28 martie 2017, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Proces verbal

Subsemnata Pop Cristina, secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi data mai sus menţionată, la afişarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Dej din data de 27.04. 2017.