Comunicate, Anunțuri

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special domnului consilier …. la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Centrul "Agro Transilvania" S.A. Cluj din data de 12 aprilie 2017, ora 11°° , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Secretar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Arderea resturilor vegetale

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere cetățenii au obligația de a solicita și obţine de la autoritățile competente următoarele documente:
1. Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului
2. Permis de lucru cu focul eliberat de primărie

Anunț concurs posturi contractuale vacante

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează concurs în data de 30.03.2017 ora 10, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 4 (patru) posturi vacante contractuale

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului local al Municipiului Dej în Consiliul de administrație la Spitalul Municipal Dej , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Secretar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de Hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor de salubrizare ca urmare a influenței diferenței de transport pentru deșeurile menajere din municipiul Dej la rampa din Odorheiul Secuiesc, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Tehnic, Gospodărire Comunală, Protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de Hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a taxei de mediu de 80 lei pe tonă gunoi menajer constituită conform OUG nr 196 din 2005 cu modificările și completările ulterioare, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Tehnic, Gospodărire Comunală, Protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

În atenţia agenţilor economici

În conformitate cu prevederile legale privind desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă Primăria Municipiului Dej vă informează că:

Anunț concurs 03.04.2017

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții Publice. Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 03 aprilie 2017, ora 11 şi interviul în data de 05 aprilie 2017.