Comunicate, Anunțuri

Zilele europene ale patrimoniului la Dej

Cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, Primăria Municipiului Dej prin Serviciul Cultură, Sport Turism în parteneriat cu Centrele de Informare și Promovare Turistică din Dej, Cășeiu, Cuzdrioara, Mica, Vad, Ciceu-Mihăiești și Primăria Bobâlna organizează vineri, 15 septembrie 2017, ora 10, în Sala de consiliu a Primăriei Municipiului Dej o conferință de lucru prin care dorește identificarea patrimoniului local și realizarea unei strategii comune de promovare turistică.     

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Regulament de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrjite situate în intravilanul Municipiului Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică aprobarea actualizarii Nomenclatorului stradalal al Municipiului Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare., însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Secretar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI PENTRU ACCESUL ÎNTRE ZONA CENTRALĂ ȘI OCNA DEJ”

MUNICIPIUL DEJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRĂZI PENTRU ACCESUL ÎNTRE ZONA CENTRALĂ ȘI OCNA DEJ" în municipiul Dej, străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului, jud. Cluj.

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODERNIZARE CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ REPREZENTAT DE STR. 1 MAI, STR. I.P. RETEGANU, POD SOMEȘ - STR. LIBERTĂȚII, STR. BISTRIȚEI PÂNĂ LA LIMITA UAT DEJ

MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODERNIZARE CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ REPREZENTAT DE STR. 1 MAI, STR. I.P. RETEGANU, -POD SOMEȘ- STR. LIBERTĂȚII, -STR. BISTRIȚEI PÂNĂ LA LIMITA UAT DEJ. INCLUSIV ACCES CĂTRE AUTOBAZA TRANSURB DEJ, MODERNIZARE AUTOBAZĂ TRANSURB SA" în municipiul Dej, jud. Cluj.