Comunicate, Anunțuri

Campanie gratuită de testare a memoriei, în 21 septembrie la Centrul de Servicii Sociale Dej

Consiliul Judeţean Cluj prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C. Cluj), Locuinţe Protejate Cîţcău, în colaborare cu Primăria Municipiului Dej, organizează în data de 21 septembrie 2017, sub egida "Ziua Internaţională Alzheimer- Amintește-ți de mine", o campanie gratuită de testare a memoriei.

Măsuri de intervenție în urma furtunii din 17 septembrie

    Primăria Municipiului Dej anunță cetățenii care au fost afectați de furtuna din cursul zilei de ieri, 17 septembrie, că pot să depună solicitări la Registratura Primăriei Municipiului Dej, pentru a se putea interveni la evaluarea pagubelor de către Comisia de constatare a pagubelor, în vederea acordării de despăgubiri.

Comunicat de presă

Proiectul "REFUNCȚIONALIZAREA TERENURILOR ȘI SUPRAFEȚELOR DEGRADATE NEUTILIZATE DIN STRADA FRAGILOR NR. 8, MUNICIPIUL DEJ" finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către MUNICIPIUL DEJ și are o valoare totală de 10.277.979,92 lei din care 10.072.321,32 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică PROIECT DE HOTĂRÂREPrivind vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale din strada Regina Maria nr.26, cu terenul aferent, aflate în patrimoniul privat al Municipiului Dej, administrat de Consiliului Local al Municipiului Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, precum și a vânzării acestora, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Consiliul local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

PV de afișare proiecte de acte normative

Subsemnata , Pop Cristina secretar al Municipiului Dej , am procedat astăzi data mai sus menţionată, la afişarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Dej din data de 27 octombrie 2016.

Comunicat de presă

Consultarea publică organizată în data de 18.09.2017 referitor la proiect „Sprijin pregătitor pentru înființare GAL Dej și realizare SDL”.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, si bugetelor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii trim III 2017, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar - Gestiuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Acord de funcționare

Toți agenții economici, persoane fizice şi juridice, care își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Dej au obligația de a obține acordul de funcționare care se emite de către Primarul Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cantității de 628 mc din 708 mc masa lemnoasa pe anul 2017 din trupul de pădure Cetan, Ighiș și Bungăr proprietatea primăriei municipiului Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Secretar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.