Oportunități de ocupare


Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară  nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie  5.1 ”Dezvoltarea  şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: “OPORTUNITATI DE OCUPARE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A MUNICIPIULUI DEJ”
Contract nr.  POSDRU/104/5.1/G/76331
Beneficiar: Municipiul Dej
Partener: S.C. IC Consulting S.R.L din Cluj-Napoca

Primăria municipiului Dej in parteneriat  cu S.C. IC Consulting S.R.L din Cluj-Napoca  implementează proiectul “OPORTUNITATI DE OCUPARE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A MUNICIPIULUI DEJ”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

În cadrul proiectului la sediul Primăriei Municipiului Dej  se desfăşoară un program de recrutare a persoanelor cu domiciliul in municipiul Dej aflate in căutarea unui loc de munca, şomerilor, inclusiv a celor tineri si a celor  de lunga durată, dar si a persoanelor inactive pentru cursuri de  ocupare si formare profesionala in următoarele calificări : lucrător comercial ,  manager resurse umane, manager de proiect, lucrător finisor in construcţii si lucrător in structuri pentru construcţii, iniţiere in utilizarea calculatorului acreditate CNFPA.

Formularele de înscriere se găsesc la sediul Primăriei Municipiului Dej , Serviciul Programe Integrare Dezvoltare, camera 22, unde persoanele interesate se pot adresa in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 10-14. Mai multe detalii puteţi obţine la numărul de telefon 0264 214742.

Investeşte în oameni!
Un program finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.