Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Term: Proiecte
2 post(s) found

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Adoptarea Regulamentului de organizare, administrare, exploatare și funcționare a Parcului balnear "Toroc", însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Public Activități Autofinanțate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Municipiul Dej anunță finalizarea proiectului „Reabilitare Colegiu Andrei Mureșanu, Dej”

Proiectul "REABILITARE COLEGIU ANDREI MUREȘANU, DEJ, județul Cluj", cod SMIS: 1922 a fost finalizat in luna ianuarie 2014. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3: "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenție: 3.4 "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă", beneficiind de un buget total de: 18396697,48 lei.