Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Dezbatere publică – consultarea populației

Anunţ

Anexat adresei NR. 2.117/09 R.I./ 26.01.2018

 

MUNICIPIUL DEJ,

DIRECȚIA TEHNICĂ,

SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,

 

În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

ANUNȚĂ

DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI

 

Cu privire la documentațiile:

PUZ - generat de terenul situat în Dej, str. Crișan nr.16, în vederea construirii unei locuințe parter, inițiator GALDEAN ARTHUR CALIN

Inițiere PUZ - schimbare de destinație din atelier de croitorie în spălătorie auto și vulcanizare și construire platformă betonată și bazin de colectare ape pluviale și uzate, în Dej, str. Câmpului, nr. 1A, inițiator SC AUTO-ALIN SRL prin MATEUT MARINEL

Scopul elaborării documentațiilor de urbanism este de a reglementa modul de construire al construcțiilor menționate.

Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, joi, 8 februarie 2018, ora 12.

Documentația tehnică și referatul Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej,

pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primariadej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 07.02.2018.

 

PRIMAR,

ing. Morar Costan