Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

Nr. din [Data]

 

 

 

 

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publica a terenului in suprafață de 40 mp, situat in Dej, str. Narcisei nr.20, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului  Dej.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de [Dată de publicare] pe site-ul Primăriei Municipiului Dej si la sediul Primăriei Municipiului Dej, str. 1 Mai nr. 2.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei municipiului Dej – Registratura/Compartimentul C.I.C., respectiv în format electronic pe adresa de e-mail primaria@dej.ro.

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEJ

ing. MORAR COSTAN