Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „AMENAJAREA ZONEI PIETONALE CENTRALE ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI DEJ”

MUNICIPIUL DEJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "AMENAJAREA ZONEI PIETONALE CENTRALE ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI DEJ" în municipiul Dej, jud. Cluj.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul MUNICIPIUL DEJ din municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, județul Cluj.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.