Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Municipiul Dej anunță finalizarea proiectului „Reabilitare Colegiu Andrei Mureșanu, Dej”

 

 

Proiectul "REABILITARE COLEGIU ANDREI MUREȘANU, DEJ, județul Cluj", cod SMIS: 1922 a fost finalizat in luna ianuarie 2014.

Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3: "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenție: 3.4 " Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă", beneficiind de un buget total de: 18396697,48 lei.

Obiectivul General al proiectului l-a constituit îmbunătățirea infrastructurii de educație si a dotării Colegiului Național Andrei Mureșanu din localitatea Dej, județul Cluj, România, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. asigurarea unor spații de învățământ conform prevederile normelor sanitare de funcționare prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1156/1994 prin extinderea corpului principal de clădire cu spații moderne conform necesităților școlii;
  2. îmbunătățirea calității dotării școlii (laboratoarele de informatică) precum și echiparea corespunzătoare într-un spațiu adecvat a laboratoarelor de limbi străine, geografie, activitatea de sport (sala de sport) pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării elevilor la procesul educațional;
  3. creșterea accesului la procesul de învățământ pentru persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor, prin asigurarea facilitaților necesare, (rampe, ascensor și grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor).

 

Date de contact: Pentru mai multe informații despre proiect: Gabriel Pop, Șef Unitate de Implementare Proiect, tel.: 0264/214742, fax: 0264/214742, e-mail: gabriel.pop@dej.ro .

Pentru informații privind fondurile disponibile prin Programul Operațional Regional în Regiunea Nord-vest, vizitați www.nord-vest.ro .

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României