Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate pe strada Unirii (bl. A3, A4 si B2) și pe strada Pepineriei bl. S2.

Acord de mediu

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Reamenajare și extindere luciu de apă, piscine exterioare și extindere plajă nisip; desființare bazin de colectare ape pluviale" , propus a fi realizat în Dej, str. Albăstrelelor, nr. 3, județul Cluj.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de vineri, 30 octombrie 2015, ora 12,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi: