Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 2 aprilie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.   

Lansare proiect

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Dej anunţă lansarea proiectului „CREAREA SI DOTAREA CENTRULUI NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA DEJ”. Contractul a intrat in vigoare in data de 27.02.2015 si a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. Organismul Intermediar pentru Turism este reprezentat de Autoritatea Naţională pentru Turism, prin Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Ședință CL de îndată

Având în vedere prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă Ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej pentru data de miercuri, 11 martie 2015, ora 16,30 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordinde de zi: