Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Dezbatere publică – consultarea populației

Primăria Municipiului Dej prin Direcția Tehnică, Serviciul De Urbanism Și Amenajarea Teritoriului, în conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunță dezbatere publică – consultarea populației cu privire la documentațiile:

Licitație panou publicitar

Municipiul Dej organizează licitaţie publică privind închirierea terenului situat la intersecția strazilor Baia Mare - Bistritei, pentru amplasare panou publicitar.

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate pe strada Fragilor.

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate pe strada Unirii (bl. A3, A4 si B2) și pe strada Pepineriei bl. S2.

Acord de mediu

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Reamenajare și extindere luciu de apă, piscine exterioare și extindere plajă nisip; desființare bazin de colectare ape pluviale" , propus a fi realizat în Dej, str. Albăstrelelor, nr. 3, județul Cluj.