Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Acord de funcționare

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.25/24.02.2005 privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață, Primăria Municipiului Dej vă informează că toți agenții economici, persoane fizice și juridice, care își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Dej au obligația de a obține acordul de funcționare care se emite de către Primarul Municipiului Dej.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc joi, 5 martie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Selecție publică de proiecte sportive

Municipiul Dej organizează în data de 25 martie 2015 selecție publică de proiecte pentru acordarea de finanțare nerambursabilă Asociațiilor sau Fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej, care desfășoară activități în domeniul sportului.