Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect CL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Privind aprobarea Strategiei De Eficienta Energetica A Municipiului Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Avertizare caniculă

Primaria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situatii de urgenta, anunta populatia Municipiului Dej ca Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord a transmis pentru Judetul Cluj, o Informare Meteorologica privind fenomene meteorologice periculoase pentru intervalul/zilele de 12, 13 si 14 iulie 2016, fenomenele vizate constand in canicula si disconfort termic accentuat:

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 20 iulie 2016, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Concurs electrician

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează concurs în data de 28.07.2016 ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacante muncitor din cadrul Formației Asigurare Utilități.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.