Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local și al bugetelor activitatilor finantate din venituri proprii, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar - Gestiuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică "Construire sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Avram Iancu corp B, str. Aurora nr. 5, municipiul Dej, județul Cluj", însoțit Raportul de specialitate, întocmit de 40 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Atenționare meteorologică

Primăria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej că Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord, a emis pentru Județul Cluj, atenționarea meteorologică - COD GALBEN, pentru intervalul 17.06.2017, ora 10:00 – 18.06.2017, ora 06:00, fenomenele vizate fiind ploi însemnate cantitativ, cantitățile de apă depășind local 30 l/mp și izolat 50 l/mp.

PV afișare acte normative

Subsemnata Pop Cristina, secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi data mai sus menționată la afișarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Local Dej din data de 24.07. 2017.