Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarâre pentru aprobarea Organigramei si statului de functii pentru Spitalul Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Corala „Armonia” din Constanţa în concert la Dej

Primăria Municipiului Dej şi Protopopiatul Ortodox Dej, organizează luni, 8 mai, de la ora 19:00, la Sala Sporturilor, un Concert extraordinar de folclor susţinut de Corala "Armonia" a Arhiepiscopiei Tomisului, în acompaniamentul Grupului de Muzică Divertis, orchestraţia: Valeriu Caşcaval şi Ion Croitoru, conducător artistic, Anton Slavici. Corul va susţine concertul în interpretare coral instrumentală sub bagheta dirijorului, Arhid. Lect. Univ. Drd. Ion-Iulian Dumitru.

Concurs de recrutare

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii.