Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Municipiul Dej anunță finalizarea proiectului „Reabilitare Colegiu Andrei Mureșanu, Dej”

Proiectul "REABILITARE COLEGIU ANDREI MUREȘANU, DEJ, județul Cluj", cod SMIS: 1922 a fost finalizat in luna ianuarie 2014. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3: "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenție: 3.4 "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă", beneficiind de un buget total de: 18396697,48 lei.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de vineri, 31 ianuarie 2014, ora 14.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Noi timpi de funcționare pentru semafoarele de la podul peste Someș

Începând de astăzi, 16 ianuarie, semafoarele care dirijează circulația în intersecția străzilor I.P. Reteganu-Libertății și Piața 22 Decembrie, au noi timpi de funcționare. Sistemul de semaforizare va funcționa între orele 7:00-20:00, în zilele de Luni, Miercuri și Joi, iar în restul săptămânii și noaptea va funcționa pe culoarea galben intermitent.

Meci de volei

Primăria Municipiului Dej și clubul de volei Unirea vă invită la meciul de volei care se va desfășura la Sala Sporturilor.