Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc marți, 17 iunie 2014, ora 11,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Concurs de promovare

Municipiul Dej organizează concurs de promovare în funcția publică de șef birou din cadrul Biroului Programe, Dezvoltare.

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de vineri, 6 iunie 2014, ora 07.30 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.