Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Concurs de recrutare

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 26 iunie 2014, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei.

Șanse egale și respect în Municipiul Dej

Primăria Municipiul Dej în parteneriat  cu S.C. IC Consulting S.R.L din Cluj-Napoca implementează proiectul “Șanse egale și respect în Municipiul Dej”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.