Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 25 iunie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Dezbatere publică – consultarea populației

Municipiul Dej prin Direcția Tehnică, Serviciul De Urbanism Și Amenajarea Teritoriului, în conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunță dezbatere publică – consultarea populației cu privire la documentațiile:

Concurs ocupare posture vacante

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 2 organizează concurs în data de 17.06.2015, ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de muncitori treapta I și II, și de șofer din cadrul Formațiilor: Administrare și întreținere drumuri, Administrare și întreținere zone verzi, cimitire și Mecanizare