Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Licitație publică

Municipiul Dej organizează licitație publică în vederea executării lucrărilor de extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în municipiul Dej, strada Șomcutului.

Publicație de vânzare

În temeiul art. 162(alin1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003privind Codul de Procedură Fiscală republicată cu modificările și completările ulterioare se face cunoscut că în ziua de 16, luna Mai, anul 2014, ora 10,00 la Primăria Municipiului Dej, str. 1 Mai, nr. 2, camera 45, se va organiza licitație publică cu vânzare pentru bunuri sechestrate.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 17 aprilie 2014, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Interzicerea arderii miriștilor

Primăria Municipiului Dej vă reamintește că este interzis arderea miriștilor și a resturilor de vegetație ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului va fi marcată la Dej

Municipiul Dej va gazdui astăzi, 2 aprilie, manifestări dedicate  Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului. Evenimentul  se va desfășura la Centrul Cultural „Arta”, începând cu ora 14:30 și este organizat de Asociația "Jasminne-copii cu autism-Dej",  Primăria Municipiului Dej în parteneriat cu Şcoala "Mihai Eminescu", Colegiul Național Andrei Mureșanu, Birou Parlamentar- deputat Cornel Itu.