Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL extraordinară

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (2) si (3) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc joi 3 septembrie 2015, ora 16,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej.

Selecție publică de proiecte sportive - etapa a doua

Municipiul Dej organizează selecție publică de proiecte etapa a doua în data de 22 septembrie 2015 pentru acordarea de finanțare nerambursabilă de la Bugetul local, asociaíilor sau fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej pentru activități în domeniul sportului.

Selecție publică de proiecte culturale - etapa a doua

Municipiul Dej organizează selecție publică de proiecte Etapa a doua în data de 22 septembrie 2015 pentru acordarea de finanțare nerambursabilă de la Bugetul local, persoanelor fizice și juridice fără scop patrimonial, pentru acțiuni și/sau programe culturale.