Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor, strada Unirii.

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc joi, 16 aprilie 2015, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej.