Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de muncitori treapta I, II, III și IV (4 posturi) și de șofer (1 post) din cadrul Formațiilor: Administrare și întreținere drumuri, Administrare și întreținere zone verzi, Cimitire

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr.2 organizează Concurs în data de 04-08.09.2015, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de muncitori treapta I, II, III și IV(4 posturi) și de șofer(1 post) din cadrul Formațiilor: Administrare și întreținere drumuri, Administrare și întreținere zone verzi, Cimitire și Mecanizare

Concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează concurs in data de 04-08.09.2015, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de muncitori treapta I, II, III și IV (4 posturi) și de șofer (1 post) din cadrul Formațiilor: Administrare și întreținere drumuri, Administrare și întreținere zone verzi, Cimitire și Mecanizare.

Concurs pentru post de muncitor

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează concurs în data de 04.08.2015 ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de muncitor din cadrul Formației întreținere zone verzi și cimitire.