Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc miercuri, 30 septembrie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Concurs de recrutare consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare  în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 14 septembrie 2015, ora 11 şi interviul în data de 16 septembrie, la sediul instituţiei.

Plata parcării şi prin SMS, la Dej

Șoferii din Dej beneficiază începând de astăzi, 01.09.2015, pe lângă parcometre şi tichete de parcare, de o nouă variantă de plată a parcării în centrul oraşului, cea prin SMS. Noua modalitate de plată , modernă, simplă de utilizat și comodă se datorează implementării de către Primăria Municipiului Dej, a sistemului TPark® de plată a parcării prin SMS.

Ședință CL extraordinară

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (2) si (3) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc joi 3 septembrie 2015, ora 16,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej.