Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc marți, 22 decembrie 2015, ora 14.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Finalizarea proiectului „Crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Dej”

UAT Municipiul Dej, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului "Crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Dej", cod SMIS 44238. Contractul de finanţare nr. 5036 a fost semnat la data de 27.02.2015 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 și Autoritatea Naţionala pentru Turism în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că se convocă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc vineri, 11 decembrie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi: