Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica Proiect de hotărâre privind Prelungire Contract de concesiune nr. 16/16511 din 10.07.2016 pentru terenul cu destinația ,,Extindere la parterul blocului", însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 26 mai 2016, ora 13,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Licitație parcări Dl. Florilor

Primăria Municipiului Dej organizează licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor (locuri rămase libere după licitații).

Concurs

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 mai, nr. 2 organizează concurs în data de 01.06.2016 ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor (întreținere și reparații instalații și echipamente electrice) din cadrul Formației Utilități.

Licitație închiriere spațiu

Primăria Municipiului Dej organizează licitație publică privind închirierea spațiului situat in Dej, strada 1 Mai, nr. 3, în suprafață de 60,42 mp, cu destinația vânzare de carte.