Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 7 iulie 2015, ora 16,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 25 iunie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Dezbatere publică – consultarea populației

Municipiul Dej prin Direcția Tehnică, Serviciul De Urbanism Și Amenajarea Teritoriului, în conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunță dezbatere publică – consultarea populației cu privire la documentațiile:

Concurs ocupare posture vacante

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 2 organizează concurs în data de 17.06.2015, ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de muncitori treapta I și II, și de șofer din cadrul Formațiilor: Administrare și întreținere drumuri, Administrare și întreținere zone verzi, cimitire și Mecanizare