Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Licitație parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor (locuri rămase libere după licitații).

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc joi, 26 noiembrie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Dezbatere publică – consultarea populației

Primăria Municipiului Dej prin Direcția Tehnică, Serviciul De Urbanism Și Amenajarea Teritoriului, în conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunță dezbatere publică – consultarea populației cu privire la documentațiile:

Licitație panou publicitar

Municipiul Dej organizează licitaţie publică privind închirierea terenului situat la intersecția strazilor Baia Mare - Bistritei, pentru amplasare panou publicitar.

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate pe strada Fragilor.