Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Publicație de vânzare

În temeiul art. 162(alin1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003privind Codul de Procedură Fiscală republicată cu modificările și completările ulterioare se face cunoscut că în ziua de 16, luna Mai, anul 2014, ora 10,00 la Primăria Municipiului Dej, str. 1 Mai, nr. 2, camera 45, se va organiza licitație publică cu vânzare pentru bunuri sechestrate.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 17 aprilie 2014, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Interzicerea arderii miriștilor

Primăria Municipiului Dej vă reamintește că este interzis arderea miriștilor și a resturilor de vegetație ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 27 martie 2014, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Acordul de funcționare

Precizări privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață.