Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Numărul circumscripției electorale

În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, Primarul Municipiului Dej, aduce la cunoștință publică:

Anunț proiect hotărâre CL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica textul complet al Proiectului de Hotărâre privind atribuirea in folosința gratuita pentru o perioada de 5 ani a spațiului in suprafață de 38,8 mp, situat in Dej, str. Ștefan Cicio Pop nr. 10, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, însoțit de Expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, Primarul municipiului Dej, Nota informativă a secretarului municipiului Dej și de Raportul de specialitate, întocmit de Compartimentul Patrimoniu Public si Privați, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitație publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor( locuri ramase libere după licitații)

Anunț proiect hotărâre CL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizionala în administrația publica, republicata, Primarul Municipiului Dej propune  spre dezbatere  publica   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTARARE   privind  reducere/scutire taxa teren pentru Fundația Elpis,  însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Dej.