Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre pentru Obținerea acordului de principiu privind înființarea parcului industrial SC MG TEC GRUP SA, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice, Urmărire și Executare Creanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Atenționarea meteorologică Cod galben

Primăria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej că Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, a emis pentru Județul Cluj, atenționarea meteorologică COD GALBEN, pentru intervalul 23.06.2017, ora 13:00 – 24.06.2017, ora 12:00, fenomenele vizate constând în scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE (în special pe râurile din bazinele hidrografice-afluenții mici ai Someșului aferenți sectorului aval S.H. Dej).

Ședință CL

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 29 iunie 2017, ora 15,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ORDINE DE ZI:

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 20 iunie 2017, ora 16,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 8/19357 din 08.08.2007 pentru terenul cu destinația "Extindere la parterul blocului" , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.