Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej. 13.07.2017

Ședință CL

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 13 iulie 2017, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ORDINE DE ZI:

Proces verbal afișare acte normative

Subsemnata Pop Cristina, secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi data mai sus menționată, la afișarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Local Dej din data de 30.08. 2017.

Atenționare meteo

Primăria Municipiului Dej, Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej că Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Națională de Meteorologie, au emis atenționarea meteorologică COD GALBEN, pentru intervalul 28.06.2017 – 29.06.2017, fenomenele vizate constând în caniculă și disconfort termic. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 33-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși, PE ALOCURI, pragul critic de 80 de unități.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea unor deplasări in străinătate, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.