Search
Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
Operator de date cu caracter personal - notificare înregistrată la numărul 1989

Campanie de informare

Adresa: mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj
Telefon/Fax: 0264-216140, 
Telefon: 0264-211790 int. 161 - Şef serviciu, 162 - Evidență și Ghișeu unic, 141 - Stare civilă
E-mail:
spcep@dej.ro 

Șef serviciu: Comisar-șef de poliție Pîrv Ioan

Program de lucru cu publicul                      Audienţe
 

Preluări cereri şi eliberări documente 

Luni 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Marţi * 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Miercuri 08.15 - 12.00 13.00 - 18.30
Joi 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Vineri 08.15 - 14.00 
             
La conducerea serviciului       joi
15,00-16,30
La conducerea Primăriei Dej  miercuri
09,00 -12,00
La conducerea D.J.E.P. Cluj aici
La conducerea D.E.P.A.B.D. Bucureşti  
aici
La conducerea Ministerului Afacerilor  Interne (MAI):  
aici
 

Publicaţii căsătorii

În temeiul art. 285 al. (1),(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătorii

Nr. publicațieData înregistrareData programareOra programareNume soțAdresăJudețNume soțieAdresă 2Județ 2
4250027-iul.-2017 12:00 a.m.05-aug.-2017 12:00 a.m.12,00GHIȘAN ION- SIMION-ȘTEFANDEJClujBELEA IUSTINA-OANADEJCluj
4249927-iul.-2017 12:00 a.m.05-aug.-2017 12:00 a.m.11,15ȘTIR DANIELDEJClujCHIRA DORINA-CRISTINADEJCluj
4249827-iul.-2017 12:00 a.m.05-aug.-2017 12:00 a.m.11,00BALLA PAUL-ROBERTDEJClujDELCEA SIMINADEJCluj
4247326-iul.-2017 12:00 a.m.04-aug.-2017 12:00 a.m.11.00MARICARI ALEXANDRUHOGHILAGSibiuPOP IOANA-LOREDANADEJCluj
4241821-iul.-2017 12:00 a.m.30-iul.-2017 12:00 a.m.11,30ILIEȘ MARCEL-DORELCUZDRIOARAClujLĂSCĂIAN RALUCA-TEREZIADEJCluj
4237020-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.17.15DINU IOANDEJClujPOPAN IOANA-DIANADEJCluj
4236820-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.17.00JORJ EMANUELDEJClujPETER IULIA-IOANADEJCluj
4237520-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.16,30ȘTIRBU DARIUS-LUCIANPETRU RAREȘ, sat RETEAGBistrița-NăsăudPREZSAK ANABELLADEJCluj
4237420-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.16,15TOFAN PAUL-BOGDANȘIEU-ODORHEI, sat AGRIȘU DE JOSBistrița-NăsăudSEICHEI LAURADEJCluj
4237320-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.16,00EKE ADRIANVAD, sat CALNAClujCHIRA ANDRADA-ANDREEADEJCluj
4236920-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.12.45PLATON MARIUS-ROMULUSDEJClujVASILIU ANTOANETACĂȘEIUCluj
4236720-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.12.15ZADIC CONSTANTINDEJClujRÂȘCANU ANCA-ELENADEJCluj
4237129-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.12.00COSTIN DANIEL-BOGDANDEJClujCĂLIN ANDREEA-CRISTINA Cluj
4237220-iul.-2017 12:00 a.m.29-iul.-2017 12:00 a.m.12,30BAGHIU MARIUSBORLEȘTI, sat MASTACĂNNeamțRĂCHITĂ RALUCADEJCluj

Anunţuri

MODIFICARE TAXE PENTRU FURNIZARE SERVICII cu data de 01 februarie 2017

 

STIMAȚI CETĂȚENI !

Având în vedere intrarea în vigoare cu data de 01.02.2017 a Legii nr.1/2017 , vă rugăm să consultați secțiunea "Zonă de maxim interes/Acte necesare" de pe această pagină sau avizierele serviciului, pentru a vă informa cu privire la taxele ce le aveți de achitat în vederea furnizării serviciilor solicitate acestui serviciu.

 
PRELUARE CERERI PAȘAPOARTE.

Pentru mai multe informații apăsați mai jos pe detalii.

 Detalii...
PREVEDERI LEGISLATIVE
  • CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE .

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. b)-j) sau cu cel mult 180 de zile dar nu mai puţin de 15 zile  înainte de producerea situaţiei prevăzute la lit. a) titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Nesolicitarea unui nou act de identitate în termenele prevăzute mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei.

 

  • TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

Extras din Dispoziția șefului S.P.C.E.P. Dej nr.5/28.12.2015

*********************

Art.1

  1. Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor - conform art.14 alin.(8) din O.U.G. 97/2005, republicată.

  2. Termenul efectiv de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej este de 14 zile.

    În cazurile în care se impun verificări ce urmează a fi efectuate de către alte instituții( ex. Poliția, Serviciul pașapoarte,etc.) termenul de 14 zile curge de la data primirii rezultatului verificărilor de la instituțiile abilitate.

  3. Termenul efectiv de soluţionare a cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej este de 7 zile.

  4. Termenele prevăzute la alin.(2) și alin.(3) pot fi reduse de către șeful serviciului pentru situații/motive care pot justifica o astfel de solicitare(ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținere de concursuri/examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.).

    Pentru a obține o astfel de reducere, solicitantul va adresa în scris șefului serviciului un memoriu în care va descrie situația/motivul și va atașa la acesta documente justificative.  

*********************

 
(C)(R) 2000 - 2017