Modernizarea sistemului de alimentare cu apă

Proiect finanţat prin programul PHARE.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Modernizarea sistemului de alimentare cu apă

 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII

PROIECT FINANŢAT DIN FONDURI EUROPENE PHARE 2002

Beneficiarii acestui program sunt autorităţile locale din oraşele mici şi mijlocii, reunite în asociaţii care încredinţează unui operator regional licenţiat realizarea serviciilor, pe baza unui contract de concesiune. Faza pilot va cuprinde 4-5 astfel de asociaţii, din regiuni de dezvoltare diferite, selectate în urma unei licitaţii deschise de proiecte. Bugetul disponibil pentru această fază pilot însumează 40 milioane Euro (din care 15 MEURO fonduri Phare, 5 MEURO de la bugetul de stat şi 20 MEURO credite). Execuţia lucrărilor urmează să înceapă în primăvara anului viitor. Fazele de consolidare şi extindere ale programului vor îngloba celelalte localităţi urbane, pe măsura dezvoltării proiectelor şi reunirii condiţiilor de eligibilitate şi selecţie a acestora.

Situaţia alimentării cu apă potabilă a municipiului Dej, având o populaţie de 38.180 locuitori, se prezintă după cum urmează:

lungime reţele apă                                                        113,6 km

lungime străzi cu reţele apă                                           87 km

grad de echipare a străzilor cu reţele apă                      77,4 %

staţie repompare apă potabilă în Dealul Sf. Petru         Qi=375 l/s

staţii de ridicare a presiunii                                            3 buc.

populaţie alimentată cu apă potabilă 36.144 locuitori

grad asigurare cu apă potabilă a populaţiei 94,66 %

capacitate de înmagazinare…………………………… 11.500 mc

cantitate medie de apă facturată……………………… 158.000 mc/lună

număr de abonaţi: populaţie ………………………….. 4.700

 instituţii şi agenţi economici………                                463

pierderi estimate în distribuţie……………………...…. 34,53 %

nivel de contorizare…………………………….……   95,00 %

program de furnizare a apei potabile…………….……  24 ore/zi

 

In funcţie de materialul folosit la execuţia conductelor avem următoarea situaţie:

 

Oţel 31,6%

Fontă 23,6%

Azbociment 18,3%

Polietilena 21,8%

P.V.C. 0,8%

Beton precomprimat     3,7%

 

În funcţie de vechimea punerii în funcţiune a reţelelor avem următoarea situaţie:

1913-1940 15,7%

1941-1965 5,7%

1966-1980 35,7%

1981-1989 11,6%

1990-1998 15,1%

1999-2004 16,2%

Faptul că 57,1% din lungimea reţelei de distribuţie este cu durată normală de funcţionare depăşită are un efect negativ asupra pierderilor de apă şi a calităţii serviciilor prestate.

Investiţiile propuse a se realiza prin programul SAMTID sunt următoarele:

Obiect 1. Reabilitare reţea de distribuţie

- Obiectiv - înlocuirea conductelor de distribuţie în lungime de 30,976 Km din material durabil

- Valoare - 2.198.931 Euro (plus T.V.A.)

- Scopul - îmbunătăţirea calităţii serviciului, reducerea pierderilor de apă, reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere, creşterea calităţii managementului reţelei.

Obiect 2. Reechipare staţii de pompare apă

 Obiectiv - înlocuirea agregatelor de pompare şi a instalaţiilor hidraulice din staţia de repompare apă potabilă Sf.Petru;

- Valoare - 62.601 Euro (plus T.V.A.)

- Scopul - reducerea consumului de energie electrică, creştere siguranţei în exploatare, îmbunătăţirea calităţii serviciului, reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere.

Obiect 3. Monitorizarea presiunilor şi a calităţii apei în sistem

- Obiectiv - realizarea a 12 puncte de măsurare a presinii în punctele importante ale reţelei de distribuţie a apei potabile, cu transmitere prin radio a datelor la dispeceratul central.înlocuirea agregatelor de pompare şi a instalaţiilor hidraulice din staţia de repompare apă potabilă Sf. Petru. Dotarea şi amenajarea unui laborator de analize chimice şi bacteriologice într-un spaţiu existent pus la dispoziţie de Primăria Municipiului Dej .

- Valoare - 281.298 Euro(plus T.V.A.)

- Scopul - îmbunătăţirea calităţii serviciului, reducerea pierderilor de apă, urmărirea calităţii apei distribuite într-un regim continuu, reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere, creşterea calităţii managementului reţelei.


Programul SAMTID presupune 2 categorii de costuri: 

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

 

Montajul financiar pentru costurile eligibile în sumă totală de 2.639.638,94 Euro este următorul:

- împrumut bancar (BERD sau BEI): 50% respectiv 1.319.819,47 Euro

- contribuţie PHARE: 37,5% respectiv 989.864,6 Euro

- contribuţie FONDUL NATIONAL: 12,5% respectiv 329.954,87 Euro

 

Costurile neeligibile reprezintă 459.784,57 Euro din care:

T.V.A. – 313.457,12 Euro – se va plati de operator si se va recupera de la bugetul de stat

Costuri proiect – 83.688,41 Euro

Alte cheltuieli – 62.639,04 Euro

 

1. Obligaţiile financiare ale autorităţilor locale

- anul 1: costuri neeligibile - 2,8 mld. lei 

 costuri operaţionale - 4 mild. lei - dacă nu va fi fuziune

 costuri funcţionare MSU - 1 mild. lei

- anul 2: cheltuieli neeligibile - 2,8 mild lei

             costuri funcţionare MSU - 0,6mild lei

2. Obligaţiile companiei

Contractarea împrumutului cu BERD şi BEI implică majorarea tarifelor pentru acoperirea serviciului datoriei.Consultanţii au estimat ca pe oraşele implicate în SAMTID tarifele să se situeze la:

- apă potabilă distribuită - 16.000 lei/mc

- canalizare-epurare - 4.500 lei/mc